Gizarte-politika

Gizarte politikaren atala

Gizarte politika

Gizarte Zerbitzuen Atala

Gizarte zerbitzuak

Gizarte zerbitzuen oinarrizko edukia

Gizarte-zerbitzuak gizarte-ongizatea sustatzera, arrisku-egoerak prebenitzera eta gizarte-babesik eza konpentsatzera bideratutako zerbitzuen eta jardueren multzoa dira, eta bizitzaren etapa bakoitzean, maila indibidualean, familiarrean eta/edo komunitarioan, gerta daitezkeen kalteberatasun- edo mendetasun-faktoreetan jartzen dute arreta.

Full txartelak Gizarte zerbitzuak

 • Oinarrizko Gizarte Zerbitzua

  Arduraduna: Vanesa Hernández Saldaña

  Helbidea: Zapatari Kalea 15

  01200 - Agurain (Araba)

  Telefonoa: 945 30 12 00 | Posta elektronikoa: TS1.SSB.Llanada@araba.eus 

  Aurretiko hitzordua:

  • Hitzordua eskatu Arabako Lautadako Kuadrilan (Senda Langarica kalea 4, - Agurain (Araba)
  • Telefonoa: 945 30 12 00
  • Ordutegia Arreta: astelehen, asteazken eta ostiraletan: 09:00 - 13:00
  • Arreta Zuzendaritza: Zapatari Kalea 15, 01200 - Agurain (Araba)

  Ematen dituen zerbitzuak:

  • Edozein gizarte-premiari buruzko informazioa, balorazioa eta orientazioa.
  • Prestazio ekonomikoak
  • Egiteke dauden pertsonentzako zerbitzuak eta programak
  • Desgaitasuna duten pertsonentzako zerbitzuak eta programak
  • Familiei, adingabeei eta gazteei zuzendutako zerbitzuak
  • Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko zerbitzuak
  Gehiago irakurri
 • Prebentzio Komunitarioko Zerbitzua

  Arduraduna: Mª del Mar Lamiquiz

  Helbidea: Zapatari Kalea, 15

  01200 - Agurain (Araba)

  Telefonoa: 650 47 1700

  Posta elektronikoa: marimar.alava@gmail.com

  Informazio gehiago:

  • Oinarrizko Gizarte Zerbitzuei laguntza osagarria ematea eta gizarte-gaiei buruzko programa zehatzak garatzea.
  • Adikzioak prebenitzeko programak garatzea landa-ingurunean, Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen Adikzioen Foru Planean jasotako lan-ildoen eta eskumenen arabera.
  • Familiak prestatzeko eta ahalduntzeko prozesuak abian jartzea (Familia-eskolak).
  • Elkarteekin lan-sareak sortzea, programak abian jartzeko, diru-laguntzak izapidetzen laguntzeko, gatazkak konpontzeko aholkularitza emateko, kudeaketa espezifikoak egiteko eta kalteberatasun-egoerak prebenitzeko eta konpontzeko programa zehatzak garatzeko.
  • Kulturartekotasuna, bizikidetza eta aniztasuna sustatzeko ekintza zehatzak bultzatzea
  • Nekazaritzako Sasoikako Lanaren Programaren koordinazioa eta jarraipena.
  • Gazte-zerbitzuak koordinatzea eta haurren eta gazteen partaidetza-prozesuak bultzatzea.
  • Zaintza-Gela programa koordinatzea: familia eta lana bateragarri egiteko programa
  • Elkarte-mugimendua sustatzea, babestea eta harekin lankidetzan aritzea.
  • • Bizikidetza eta aniztasuna sustatzeko programen jarraipena eta koordinazioa.
  Gehiago irakurri

Haurren, Gazteen eta Familien Atala

Haurrak, Gazteak eta Familia

Familia Adiskidetzeko Programaren Atala Matinal-Zaintza Gela

Matinal-Zaintza Gela familia bateragarri egiteko programa

Familia eta familia bateragarri egiteko programa, goizeko gela - Zaintza gela

Familiei laguntzeko eta eskola-adinean dauden adingabeen arreta egokia bermatzeko programa, familia eta lana bateragarri egitea erraztuz. Programan parte hartu ahal izango dute 2 urtetik 11 urtera bitarteko haurrek, baldin eta haien familiek uztartzeko beharra justifikatzen badute. Horretarako, gurasoen lan-egoera egiaztatzen duten agiriak aurkeztu beharko dituzte. Eskola-egutegiaren arabera garatzen da Programan parte hartzeko preskripzioak maiatza edo ekaina bitartean irekitzen dira.

Eduki publikatzailea

Haurren Partaidetza Programaren Atala

Haurrek parte hartzeko programa

Haurren Partaidetza Programa

Lehen Hezkuntzako 4. eta 5. mailako neska-mutilei zuzendutako programa da. Programa horren helburua da haurrak ikusaraztea eta haiei protagonismoa ematea, eta haien etorkizunari eta kezkatzen dituzten gaiei buruzko iritzia emateko gaitasuna duten eskubide-subjektu bihurtzea. Haurren kolektiboaren eta udalaren arteko elkarrizketarako gune bat sortu nahi du, tokiko erakunde gisa, haur eta nerabeen parte-hartzea bultzatuz eta haien eskubideak sustatuz.

Eduki publikatzailea

Eduki publikatzailea

Eduki publikatzailea

Aguraingo Udalaren Haurrek Parte Hartzeko Organoaren araudiari

Jolastoki atala

Jolastoki

Oinarrizko edukia Jolastoki

Haurren artean aisia eta pertsonen arteko harremanak sustatzeko zerbitzua. Helburua da hezkuntza- eta ikaskuntza-alternatiba izatea, adingabeek modu autonomoan eta erantzukizunez garatzen ikas dezaten. 1 eta 12 urte bitarteko neska-mutilentzat da

email Jolastoki: jolastoki@agurain.eus

Eduki publikatzailea

Aguraingo Oihulari Gaztea programa

Gaztetxoko atala

Gaztetxoko

Gaztetxokoren oinarrizko edukia

9 eta 12 urte bitarteko adingabeei eta nerabeei zuzendutako zerbitzua. Helburua da hezkuntza- eta ikaskuntza-alternatiba izatea, non neska-mutilek pertsona gisa garatzen ikasten duten, modu autonomoan eta arduratsuan, aisialdiaren eta aisialdiaren garapen hezitzaile eta osasungarrirako. Nerabezarorako heldutasun-prozesurako trantsizio- eta prestakuntza-zerbitzu bat da, aisialdi osasungarriaren kudeaketa, sozializazioa eta pertsonen arteko harremana lantzen dituena.

Gazteleku atala

Gaztelekua

Gaztelekuko oinarrizko edukia

13 eta 18 urte bitarteko gazte eta nerabeentzako zerbitzua. Aisialdiaren eta denbora librearen kudeaketa osasungarria eskuratzeko hezkuntza- eta ikaskuntza-alternatiba izateaz gain, pertsonen arteko harremana, sozializazioa eta integrazioa bultzatzen dituen topagune, aisia eta jolaserako gune gisa egituratzen da. Gazteen ahotsa entzutera zuzendutako zerbitzua da, non gazteak aldaketaren benetako protagonista bihurtzen diren, beren ekimenak bizi diren gizartean proiektatuz.

Kalekatuleku atala

Kalekatuleku

Kalekatuleku oinarrizko edukia

Gizarte- eta hezkuntza-zerbitzua, prebentziozko esku-hartze programa gisa sortua, ahultasun eta/edo arrisku sozialeko egoeran dauden 9 eta 18 urte bitarteko gazteei eta nerabeei arreta emateko. Helburua da baliabide normalizatuetan parte hartzeko eta prozesu integratzaileak bultzatzea, hainbat profesionalen artean koordinatutako esku-hartze estrategiak erabiliz eta ingurune irekiko testuinguruetan esku hartzen duen hezitzaile baten figura profesionala erreferentziatzat hartuta. Hezkuntza-baliabide horrek Gaztetxoko eta Gaztelekuko zerbitzuekin koordinatuta jarduten du.

Adinekoen atala

Adineko pertsonak

Agurain lagunkoia