GERTU Udal Adizkaria

Inprimatu

 

GERTU 2. Argitalpena gertu2

GERTU 3. Argitalpena gertu3

GERTU 4. Argitalpena Gertu 4

GERTU 5. Argitalpena  GERTU 05

 

GERTU 6. Argitalpena  GERTU 6. Alea

 

GERTU 7. Argitalpena   GERTU 7. Alea

GERTU 8. Argitalpena    GERTU 8. Alea

GERTU 9. Argitalpena    GERTU 9. Alea

GERTU 10. Argitalpena    GERTU 10. Alea

GERTU 11. Argitalpena    GERTU 11. Alea