Kontratazio mahaia

Inprimatu
Share

Alkateak, 2018ko ekainaren 28ko dekretu bidez, Alkatetzaren eskumen diren kontratuetarako kontratazio mahai iraunkorraren eraketa aldatzea ebatzi du. Hona ebazpenaren testua:


Azaroaren 8ko 9/2017 Legeak, sektore publikoko kontratuenak, bigarren xedapen gehigarriaren 7. paragrafoaren bidez, bertako araubidera dakartza Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 2014/23/UE eta 2014/24/UE zuzentarauak, toki erakundeetako kontratazio mahaien eraketari buruzkoak.


Xedapen gehigarri horren 1. paragrafoak kontratazio mahai horretan alkateak duen eskumena arautzen du.


Alkatearen 2018ko apirilaren 26ko dekretua aztertu da.


Ebazten dut


1.- Alkatetzaren eskumen diren kontratuetarako kontratazio mahai iraunkorraren eraketa aldatzea. Hona eraketa:

Mahaiburua: Pastor Martín Jiménez


Mahakideak: Francis Irigoien Ostiza, Francisco Coronel Mora eta Estibaliz Iturrospe López de Heredia.


Idazkari titularra: Irune Muguruza Mendarte.


Ordezko idazkaria: Olga Sanz Corera

Kexak eta iradokizunak

Kexak eta iradokizunak udalari

Datuen babesa

Gehiago irakurri...

Lan eskaintzak

Udalaren lan eskaintzak

Gehiago irakurri...

 

Kontratatzailearen profila

Kontratazio mahaia eta lizitazioak

Gehiago irakurri...