Hirigintza Planak

Inprimatu
Share

Arabako Foru Aldundian argitaratutako Hirigintza Plangintzari buruzko informazio zehatza

 

Aguraingo HAPOren aldaketa puntuala

 

 Aurretiazko kontsulta 77/2022 Dekretua

icono pdf  2022ko Uztailaren 23era arte aurkeztu ahal izango dira ekarpenak eta iradokizunak

icono pdf Aguraingo HAPOren aldaketa puntualaren proposamena

 

Arabako Lautadako Ekiola, S. Coop. Kooperatiba-sozietateak sustatutako Ekiola Parke fotovoltaikoaren Plan Berezia.

icono pdf

 

 Planoak eta Testuak

 

AIU 5 "San Jorge" HABEren Plan Bereziaren Plan Bereziko AI-2 EU Urbanizatzeko Proiektua

icono pdf

 

Proiektua, erantsitako planoak eta memoria behin betiko

 

 

UE 19.2 "Erillas de San Juan" Aguraingo Udalerriko hilerria

icono pdf Proiektua, planoak eta Memoria behin betiko

 

AUI-17 Antolamendu Eremuko Plan Berezia - Aguraingo udalerriko Hilerria

hasierako onespena

 

Aurretiazko kontsultak

273/2021 Dekretua

 icono pdf Abenduaren 21era arte aurkeztu ahal izango dira ekarpenak eta iradokizunak.

_______________________________________________________________

 

PEOU Opakua en euskera 1Behin betiko onestea “Opakua Urbano” 43 HEAren Hiri Antolamendurako Plan Berezia

 

 

 

 

 

Aprobación inicial de la revision del plan especial de rehabiliitación integrada del Casco Histórico de Agurain EBehin Betiko onespena ematea Aguraingo herrigune historikoa birgaitzeko plan bereziaren
berrikuspenari

 

 Dokumentazioa

 

 

 

  HIE 5 San Jorge Hiri-antolamenduko plan bereziaren hasiera onespena

 

HIE 5 San Jorge Hiri-antolamenduko plan bereziaren hasiera onespena

Behin betiko onespena ematea Aguraingo San Jorge AIU-5 hirigintza jarduerarako arearen AI-2
jarduketa integratuaren hirigintzako jarduketa programari

 

 

 

 

 

anuncio 3 modificacion EHasierako onarpena ematea hiri antolamendurako plan orokorraren hirugarren aldaketa puntualari

Espediente hori jendaurrean jarriko da 2018ko apirilaren 15era arte eta, inondik inora ez,
argitaratzen denetik hilabetez baino gutxiagoz. Jendaurrean dagoen bitartean egoki irizten
diren alegazioak aurkeztea izango da.

 PLANOAK

 TEXTOAK

 

 

Curtidos lantegiaren BEPB garatzeko hirigintza hitzarmena hasieran onartzea.

Iragarkia.- Akats zuzenketa icono pdf

Anexo I icono pdf

Anexo IIicono pdf

Memoria Introductoriaicono pdf

 Finaliza el plazo 13 de septiembre

Hasierako onarpena ematea hiri antolamendurako plan orokorraren lehen aldaketa puntualari

Anuncio Aprobación inicial de la primera modificación puntual del Plan General de Ordenación UrbanaCEspediente hori jendaurrean jarriko da 2017ko irailaren 15era arte eta, inondik inora ez,
argitaratzen denetik hilabetez baino gutxiagoz. Jendaurrean dagoen bitartean egoki irizten
diren alegazioak aurkeztea izango da.

 

 

 

 

Aprobación inicial de la primera modificación puntual del PGOUInformazioa gehiago, click Irudietan

 

 

 

Hasierako onarpena ematea xehetasunezko azterlanari Construcciones José Santiago Arróniz, SL. sozietateak sustatutako xehetasunezko azterlanari, zeina Aguraingo Hirigintza Antolamenduko  Plan Orokorreko 19. HEAko 10-02 EU egikaritze unitate Erillas de San Juan izenekoari buruzkoa baita.

icono pdf  Irailaren 22an bukatu da

Kexak eta iradokizunak

Kexak eta iradokizunak udalari

Datuen babesa

Gehiago irakurri...

Lan eskaintzak

Udalaren lan eskaintzak

Gehiago irakurri...

 

Kontratatzailearen profila

Kontratazio mahaia eta lizitazioak

Gehiago irakurri...